प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana 2023

प्रधानमंत्री गरीब  कल्याण योजना हि एक अतंत्य महत्वयपूर्ण योजना आहे. याची सुरवात प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी केली या योजने द्वारे देशातील गरीब जनतेला प्रत्येकी ५ किलो अन्नधन्य पुरवण्यात आले याचा फायदा देशातील जे आर्थिक दृष्टया कमकुवत आहेत. यांना होईल हि योजना मार्च २०२० मध्ये मोदी सरकार ने सुरु काली. प्रधानमंत्री  गरीब कल्याण योजना २०२३ घोषणा PMGKY … Read more